ข่าวประชาสัมพันธ์

-กิจกรรมเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

-กีฬาสานสัมพันธ์ 15 ม.ค.59

-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหาร

-ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว...

-มูลนิธิสุขภาพไทย จัดกิจกรรมดีๆให้เด็กพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านราชวิถี

- ตัวแทนเด็กจากสถานสงเคราะห์ เข้าค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ

-กิจกรรมวันสงกรานต์

-การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรม

-ตัวแทนเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ

-งาน “รวมพลังสภาเด็กและเยาวชนไทย ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 อย่างยั่งยืน” วันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

สถานสงเคราะห์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2354-7484-5 โทรสาร 0-2354-7485 ต่อ118
Copyright (c) 2013 Rajvithi Home for Girls All Right Reserved Design By:Wan-Design


เริ่ม มิ.ย.2556