ประกาศแผนการจัดซื้อ
  ร่างประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารประกวดราคา
 
ข้อมูลเด็กในความอุปการะฯ
โครงการ เลี้ยงอาหารเด็ก 1
โครงการ เลี้ยงอาหารเด็ก 2

 

เริ่ม มิ.ย.2556

รับสมัครงาน

1.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (มูลนิธิฯ)

รายละเอียด คลิ๊ก

2.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

รายละเอียด คลิ๊ก

 

 

สถานสงเคราะห์ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2354-7484-5 โทรสาร 0-2354-7485 ต่อ118

Copyright (c) 2013 Rajvithi Home for Girls All Right Reserved Design By:Wan-Design